Srpen v honitbě

8

V srpnu začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře. Od 1. 8. můžeme lovit veškerou zvěř vysokou, mufloní, sičí, dospělou zvěř černou nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. pak dále zvěře daňčí, zvěř siky Dybovského a všechny druhy našich husí. Hned od počátku se zaměříme na průběrný odstřel samců I. věkové třídy a nevodících samic. První srpnová dekáda ještě skýtá možnost lovu srnců v říji. Často se stává, že po říji se nám srnci „ztratí“ a můžeme se s nimi se štěstím setkat teprve v září nebo jak tomu bývá až po skončení doby lovu.

Na strništích je poměrně solidní viditelnost i bez měsíčního svitu. Využijeme tedy jasných srpnových nocí k lovu černé zvěře. Volné pokosené plochy nám umožňují dobré obeznání zvěře, její přečtení a provedení bezpečného odstřelu. Bez omezení lovíme veškerá selata, rovněž lončáky, zvláště pak samičího pohlaví (jsou-li k rozeznání). V mysliveckém roce 2008 bylo uloveno více než 138 000 kusů černé zvěře, což je absolutní rekord v počtu úlovků v naší historii. Potvrdilo se tedy to, na co jsem v řadě předešlých úvodníků upozorňoval, stejně tak jako řada dalších odborníků. Jedná se o obrovskou populační explozi černé zvěře. Populace je tak velká, že z ní nejsme schopni odlovit ani přírůstek, natož pak sáhnout do „kmenových stavů“. Vzhledem k sociální a věkové struktuře populace prasete divokého bude v některých oblastech do budoucna nevyhnutelné provést redukci nositelek přírůstku – bachyní.

V srpnu probíhají žně, což předznamenává začátek myslivecké péče o zvěř. Zvěři i dalším volně žijícím živočichům se ve velmi krátké době změní potravní, klidové a krytové podmínky. Rovněž výrazně klesne úživnost honitby. Na zvěřních políčkách proto osejeme podzimní směsky, na loukách sečeme druhé seče. Seno dobře usušíme a uskladníme. Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev).

Na strništích a volných plochách po sklizni řepky a obilovin si můžeme udělat objektivnější obraz o stavu drobné zvěře v honitbě a případně po dohodě s držitelem honitby a  orgánem státní správy myslivosti plán upravit. Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních společných lovů na divoké kachny, vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů státní správy podává hlášení.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.8 po Oskar      
2.8 út Gustav   Odlétá rorýs obecný  
3.8 st Miluše      
4.8 čt Dominik      
5.8 Kristián      
6.8 so Oldřiška      
7.8 ne Lada      
8.8 po Soběslav      
9.8 út Roman      
10.8 st Vavřinec      
11.8 čt Zuzana      
12.8 Klára      
13.8 so Alena   Daňci vytloukají paroží  
14.8 ne Alan      
15.8 po Hana   Odlétá čáp bílý  
16.8 út Jáchym      
17.8 st Petra   Nejmladší jeleni vytloukají paroží  
18.8 čt Helena      
19.8 Ludvík      
20.8 so Bernard   Kontrola a opravy krmných zařízení  
21.8 ne Johana      
22.8 po Bohuslav      
23.8 út Sandra     Slunce vstupuje do znamení Panny v 13.20 SELČ
24.8 st Bartoloměj   Odlétá ťuhýk obecný  
25.8 čt Radim      
26.8 Luděk      
27.8 so Otakar      
28.8 ne Augustýn      
29.8 po Evelína      
30.8 út Vladěna      
31.8 st Pavlína