Zde naleznete články z webů týkajících se Myslivosti

https://www.myslivost-lovectvi.cz/sluzby-pro-myslivce/zakon-o-myslivosti/

 

Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu, pohlaví a věku

 

Tento materiál má sloužit především pro účely Policie ČR, pro první ohodnocení upytlačené zvěře a orientační posouzení toho, zda se jedná o trestný čin nebo přestupek.

 


Uvedený sazebník minimálních hodnot zvěře byl konzultován s experty z Lesnické fakulty Zemědělské univerzity v Praze, bylo dosaženo dobré shody s výsledky hodnocení ceny zvěře metodou doc.Ing.Josefa Feuereisela, Ph.D., a materiál byl úspěšně prezentován na semináři v Parlamentu ČR, kde byl kladně přijat i ze strany zástupců Státního zastupitelství a Unie soudních znalců. Sazebník minimálních hodnot byl akceptován Policejním prezidiem a je již k dispozici příslušníkům policie ČR, kteří řeší případy pytláctví.

 

 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., připravil na základě zadání

Ministerstva zemědělství „Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu,

pohlaví a věku“. Materiál má sloužit především pro účely Policie ČR, pro první ohodnocení

upytlačené zvěře a orientační posouzení toho, zda se jedná o trestný čin nebo přestupek.

V příloze Vám zasíláme na vědomí uvedený sazebník, který byl konstruován dále

uvedeným postupem. Základní filosofie materiálu vychází z kalkulace nákladů na uvedení

věci (honitby)do původního stavu, tj. kalkulace nákladů na navrácení obdobného jedince

druhu do honitby. Výhodou tohoto postupu je, že řeší problém ocenění ekologické škody

(odčerpání jedince z populace a ekosystému) a chovné hodnoty, jejichž finanční ohodnocení

je často problematické. Struktura ohodnocení minimálních nákladů na navrácení upytlačeného

jedince do honitby je následující: náklady na odchyt jedince (imobilizace, odchytové zařízení,

práce, atd.), náklady na nákup jedince (cena zvěřiny, cena lovu-trofeje), veterinární úkony

(vyšetření, vakcinace, atd.), náklady na transport a transportní zařízení, náklady na

karanténování a adaptaci zvěře (zařízení, manipulace, atd.), administrativní náklady.

Dále uvedené náklady kalkulované na uvedení věci do původního stavu prostřednictvím

navrácení podobného jedince, jsou jak již bylo řečeno minimální a byly stanoveny pro první

orientaci při posuzování ceny protiprávně ulovené zvěře. Stanovení reálné ceny kusu podle

trofejové hodnoty, chovné hodnoty v konkrétní populaci, atd., zůstává prací soudního znalce,

avšak jím stanovená cena by neměla být (kromě výjimek – např.nemocný kus), nižší než

doporučená cena minimální.

Uvedený sazebník minimálních hodnot zvěře byl konzultován s experty z Lesnické fakulty

Zemědělské univerzity v Praze, bylo dosaženo dobré shody s výsledky hodnocení ceny zvěře

metodou doc.Ing.Josefa Feuereisela, Ph.D., a materiál byl úspěšně prezentován na semináři

v Parlamentu ČR, kde byl kladně přijat i ze strany zástupců Státního zastupitelství a Unie

soudních znalců. Sazebník minimálních hodnot byl akceptován Policejním prezidiem a je již

k dispozici příslušníkům policie ČR, kteří řeší případy pytláctví.

 

Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře

Jelen evropský                                                                    Prase divoké

Jelen: 29 300 Kč                                                                   Kňour: 22 900 Kč

Laň: 24 800 Kč                                                                     Bachyně: 17 700 Kč

Kolouch: 22 600 Kč                                                             Lončák (sele): 17 400 (9800) Kč

 

Daněk skvrnitý                                                                   Zajíc polní

Daněk: 26 300 Kč                                                                (bez rozdílu pohlaví)

Daněla: 23 300 Kč                                                               Celkem: 3 900 Kč

Daňče: 22 300 Kč

 

Srnec obecný                                                                       Bažant obecný

Srnec: 15 900 Kč                                                                 (bez rozdílu pohlaví)

Srna: 14 100 Kč                                                                   Celkem: 3 100 Kč

Srnče: 13 900 Kč

 

Sika japonský                                                                     Bažant královský

Sika Synovského                                                                Kohout: 3 900 Kč

Jelen: 26 300 Kč                                                                  Slepice: 3 100 Kč

Laň: 23 300 Kč

Kolouch: 22 300 Kč

 

Jelenec běloocasý                                                              Krocan divoký

Jelen: 26 300 Kč                                                                  Krocan: 5 600 Kč

Laň: 23 300 Kč                                                                    Krůta: 3200 Kč

Kolouch: 22 300 Kč

 

Muflon       Koza bezoárová                                                                                         

Muflon (kozel): 31 500 Kč

Muflonka (koza): 22 300 Kč

Muflonče (kůzle): 22 000 Kč

 

Králík divoký, ondatra pižmová, liška obecná, kuna lesní, kuna skalní a další:

4 800 Kč

Ostatní zvěř pernatá

 

(lovné druhy kachen, husy, lyska černá, holub hřivnáč a další druhy pernaté zvěře)

3 200,- Kč

Kontaktní adresa: Ing.František Havránek, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a

myslivosti, v.v.i., tel.: 605264633, e-mail: fhavranek@centrum.cz