Březen v honitbě

3
o letošní dlouhé a tuhé zimě netrpělivě očekáváme příchod jara. V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a v krajině se otevře nový svět. Začínají kvést první byliny, přilétají skřivani, špačci, holubi či husy. Hnízdí březňačky, tokají bažanti, můžeme pozorovat mladé zajíčky či selata divočáků. Sluneční svit a prodlužující se den stimulují v organizmu změny jako intenzivní vývoj embryí v těle samic či tvorbu paroží u samců.
V březnu je loveckých příležitostí poskrovnu. Lovíme jen celoročně nehájené druhy zvěře – lišku a mladou černou zvěř. Čekané a pochůzky honitbou proto raději využijeme k pozorování zvěře, jejích početních stavů, poměru pohlaví, věkové struktury či zdravotního stavu. Tyto informace následně využijeme, neboť v březnu (nebo na konci února) zpravidla probíhá sčítání zvěře, jehož termín stanovil místně příslušný Krajský úřad. Věnujme sčítání zvěře a skutečným stavům maximální pozornost, neboť se od těchto počtů odvíjejí veškerá další myslivecká plánování. Nezapomínejme, že podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti mají možnost zúčastnit se sčítání držitelé sousedních honiteb. Myslím si, že je to velice rozumné, neboť společně dokážou lépe odhadnout stavy zvěře, zejména při hranicích honiteb. Uživatel honitby je následně povinen písemně oznámit výsledek sčítání do pěti dnů orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.
V březnu již zvěř nebývá zcela závislá na naší péči a začíná přecházet postupně na zelenou potravu – rašící byliny, pupeny stromů či porosty ozimů a řepky. Po letošní dlouhé zimě je však zvěř vyčerpaná, může i nadále navštěvovat myslivecká zařízení, a proto v péči nepolevujeme. V krmelcích předkládáme menší množství kvalitního jadrného krmiva a zejména zkontrolujeme ve slaniscích stav lizu.
Březen je posledním měsícem mysliveckého roku. Myslivecký hospodář tak uzavře veškerou agendu za rok 2009 a místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby podá hlášení o celkovém výsledku hospodaření. Na výroční členskou schůzi si připraví výroční zprávu a založí novou evidenci mysliveckého hospodaření na další myslivecký rok, jenž začíná 1. 4. 2010.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.3 út Bedřich   Jezevec se probouzí ze zimního spánku  
2.3 st Anežka   Dospělí jeleni shazují paroží  
3.3 čt Kamil   Přilétá špaček  
4.3 Stela   Přilétá holub hřivnáč  
5.3 so Kazimír   Hnízdí krkavec  
6.3 ne Miroslav      
7.3 po Tomáš   Probíhá kaňkování divokých koček  
8.3 út Gabriela      
9.3 st Františka      
10.3 čt Viktorie      
11.3 Anděla   Káně rousná odlétá do svých severských hnízdišť  
12.3 so Řehoř   Středně staří jeleni shazují paroží  
13.3 ne Růžena   Začíná kaňkování psíků mývalovitých  
14.3 po Rút/Matylda   Jarní tah sluk  
15.3 út Ida Světový den spotřebitelských práv, Zaplacení čtvrtletní zálohy na daň z příjmů    
16.3 st Elena/Herbert   Začínají kvést sasanky  
17.3 čt Vlastimil   Setkáváme se s mladými zajíčky  
18.3 Eduard   Hnízdí husa velká  
19.3 so Josef   Vyséváme stratifikovaná semena habru, javoru, jírovce a jeřábu  
20.3 ne Světlana   Hnízdí kachna divoká  
21.3 po Radek     Slunce vstupuje do znamení Berana v 00.20 SEČ. Začátek astronomického jara – jarní rovnodennost
22.3 út Leona      
23.3 st Ivona   Páření ondater  
24.3 čt Gabriela Den Horské služby, Světový den boje proti tuberkulóze, Doplatit zdravotní a sociální pojištění za rok 2010    
25.3 Marián   Hnízdí vrána obecná  
26.3 so Emanuel   Kontrola počtu lovecky upotřebitelných psů  
27.3 ne Dita   Začínají kvést modříny Začátek letního času
28.3 po Soňa Den učitelů, Vychází Myslivost 4/2011    
29.3 út Taťána   Kladení muflončat  
30.3 st Arnošt   Přilétá čáp bílý  
31.3 čt Kvido