Červenec v honitbě

7
Koncem července, a zejména pak v srpnu probíhá v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin. Nejen zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní jejich životní podmínky. Za koly kombajnů a dalších zemědělských strojů se jinak úživná krajina mění v poušť, v níž chybí základní životní podmínky – tedy klid, kryt a potrava.
Čas žní je tak signálem k zahájení myslivecké péče o zvěř. Na zvěřních políčkách osejeme podzimní směsky, čímž přispějeme ke zvýšení úživnosti honitby. Na loukách sečeme otavu a věnujeme maximální pozornost jejímu kvalitnímu usušení a následnému uskladnění.
Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady, obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev). Při zajišťování krmivové základny využijeme spolupráce se zemědělskými podniky a zužitkujeme každou možnost pro zajištění dostatečného množství krmiva na zimu. Krmivo dobře uskladníme a zajistíme před znehodnocením hlodavci, hmyzími škůdci, plísněmi či vlhkostí.
I když je v tomto období většinou dostatek jadrného materiálu, není vhodné jím plýtvat a sypat jej ve velkém množství na „hromady“ pro černou zvěř. Jednak má černá zvěř v tomto období stále dostatek atraktivního krmiva a jednak vlhké a teplé počasí způsobí rychlé znehodnocení krmiva, jeho zapaření, zplesnivění a intoxikaci houbovými či plísňovými chorobami.
V srpnu se kromě péče o zvěř můžeme věnovat také intenzivněji lovu. Od 1. 8. začíná doba lovu zvěře vysoké, mufloní, jelena siky, dospělé zvěře černé nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. pak dále zvěře daňčí, siky Dybowského a všech našich husí. U jmenovaných druhů spárkaté zvěře se věnujeme průběrnému odstřelu samců I. věkové třídy a nevodících samic.
U srnčí zvěře probíhá v první dekádě srpna ještě říje. Toto období využijeme k lovu dospělých trofejových srnců. Později v srpnu nebo v září je jejich lov obtížnější. Na strništích je poměrně solidní viditelnost i bez měsíčního svitu. Jasné srpnové noci jsou ideální k lovu černé zvěře. Volné pokosené plochy nám umožňují dobré obeznání zvěře, její přečtení a provedení bezpečného odstřelu.
V zemědělské krajině je po sklizni kultur větší přehled, což nám umožní udělat si objektivnější obraz o stavu drobné zvěře v honitbě a případně po dohodě s držitelem honitby a orgánem státní správy myslivosti dříve vypracovaný plán upravit. Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních společných lovů na divoké kachny, vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů státní správy podává hlášení.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.7 Jaroslava      
2.7 so Patricie   Založit evidenci zásob krmiv  
3.7 ne Radomír   Zkontrolovat kvalitu uskladněného sena  
4.7 po Prokop     V 17.00 SELČ je Země od Slunce nejdále - 152,1 miliónu km
5.7 út Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje      
6.7 st Státní svátek - Mistr Jan Hus      
7.7 čt Bohuslava      
8.7 Nora      
9.7 so Drahoslava      
10.7 ne Libuše/Amálie      
11.7 po Olga   Nejstarší jeleni vytloukají paroží  
12.7 út Bořek      
13.7 st Markéta      
14.7 čt Karolína      
15.7 Jindřich      
16.7 so Luboš      
17.7 ne Martina      
18.7 po Drahomíra      
19.7 út Čeněk      
20.7 st Ilja      
21.7 čt Vítězslav   Probíhá srnčí říje  
22.7 Magdaléna      
23.7 so Libor   Dozrávají maliny a ostružiny Slunce vstupuje do znamení Lva v 06.12 SELČ
24.7 ne Kristýna      
25.7 po Jakub      
26.7 út Anna      
27.7 st Věroslav   Probíhá chrutí jezevců  
28.7 čt Viktor      
29.7 Marta   Kaňkování kun  
30.7 so Bořivoj      
31.7 ne Ignác Den afrických žen, Povinné úrazové a zákonné odpovědnostní pojištění za zaměstnance