Září v honitbě

9

září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká sezona. Zkracující se den a chladná rána předznamenávají začátek jelení říje, která přináší každoročně všem jelenářům nezapomenutelné zážitky. Majestátní králové našich lesů věnují veškerou energii do zachování vlastního rodu. V říji lovíme především trofejové jeleny, lov mladších průběrných jelenů, zvěře samičí a mladé ponechme na pozdější měsíce, abychom říji nenarušili.

Od září začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře - samičí a mladé srnčí. Hned od počátku se věnujeme jejímu správnému průběrnému odlovu. Zvěř není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje, což nám umožní lepší posouzení věku a chovnosti. Její průběrný odlov je velice náročný a měl by být svěřen jen těm myslivcům, kteří jsou zodpovědní a mají o zvěři v honitbě přehled. Lov holé zvěře jako deputátu či naturální odměny vede k chovatelským chybám, neboť jsou často loveny zejména silné kusy. Předmětem průběrného odlovu jsou slabá srnčata, slabé, nevodící a přestárlé srny. Uvědomme si, že v pozdějších měsících je lov obtížnější - zhoršuje se počasí, zkracuje se den, zvěř je již přebarvená, sdružená do tlup a s blížícím se koncem roku máme stále méně času...

V září dále lovíme srnce, veškerou zvěř daňčí, mufloní či jelena siky. Jasných nocí využijeme k lovu černé zvěře, která se po sklizni většiny atraktivních obilovin bude koncentrovat u kukuřičných lánů, v nichž budou pochopitelně vznikat škody. Lovíme veškerá selata a lončáky z tlup. Zásadně nelovíme samostatné kusy. Jsou to zpravidla mladí kňourci, kteří se od tlup oddělili, příliš neškodí a v budoucnu tvoří základ sociální struktury populací černé zvěře.

Od září začínají první hony na divoké kachny. Každý, kdo loví zvěř, musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, povolenku k lovu a odpovědnostní pojištění. Veškeré tyto doklady by měl myslivecký hospodář před vydáním povolenky nebo před zahájením společného lovu (kde povolenku nahrazuje společný seznam účastníků lovu) zkontrolovat. Jedná se o první společné lovy po dlouhé přestávce, proto buďme opatrní při manipulaci i vlastní střelbě.

Začátek podzimu sebou přináší, kromě lovu, období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách zkontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře, případně zvážíme jejich přemístění či vybudování nových. V září se rozpadají hejnka bažantů a kohouti se toulají po krajině. Včasným přikrmováním zabráníme jejich rozptylu mimo honitbu. Spárkaté zvěři postupně začínáme předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob je základním předpokladem pro přečkání zimy.

Myslivecký hospodář připraví organizaci společných honů na bažanty a vede veškerou evidenci týkající se mysliveckého hospodaření v honitbě.

RNDr. Jiří ZBOŘIL

 

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.9 čt Linda/Samuel      
2.9 Adéla      
3.9 so Bronislav   Odlétá čáp černý  
4.9 ne Jindřiška      
5.9 po Boris      
6.9 út Boleslav   Padají žaludy  
7.9 st Regína      
8.9 čt Mariana      
9.9 Daniela   Odlétá včelojed lesní  
10.9 so Irma      
11.9 ne Denisa      
12.9 po Marie      
13.9 út Lubor   Odlétá bukač velký  
14.9 st Radka      
15.9 čt Jolana   Začíná jelení říje  
16.9 Ludmila      
17.9 so Naděžda      
18.9 ne Kryštof      
19.9 po Zita   Dozrávají bukvice  
20.9 út Oleg   Odlétá jiřička obecná  
21.9 st Matouš   Odlétá linduška lesní  
22.9 čt Darina      
23.9 Berta     Slunce vstupuje do znamení Vah v 11.04 SELČ. Začátek astronomického podzimu - podzimní rovnodennost
24.9 so Jaromír   Odlétá kukačka obecná  
25.9 ne Zlata      
26.9 po Andrea Evropský den jazyků, Vychází Myslivost 10/2011    
27.9 út Jonáš   Dozrávají bezinky  
28.9 st Václav - Den české státnosti      
29.9 čt Michal   Vrcholí jelení říje  
30.9 Jeroným Mezinárodní den překladatelů, Zaplatit splátku daně z nemovitostí Odlétají vlaštovky a jiřičky