Říjen v honitbě

10
V  říjnu začínají první hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny. Nezapomínejme při nich na dodržování mysliveckých tradic, mezi které patří také včasné zaslání pozvánek hostům, stejně tak jako včasné omluvení své neúčasti na společném lovu. Vhodným mysliveckým oděvem, patřičným chováním, loveckými fanfárami a slavnostním výřadem dokazujeme nejen sobě, ale celé veřejnosti, jakou tradici a postavení má myslivost v naší společnosti. Vedoucí honu provede před zahájením lovu kontrolu loveckého lístku, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a dokladu o platbě povinného pojištění. Jako povolenka slouží na společném lovu seznam účastníků. Samozřejmou podmínkou je adekvátní počet lovecky upotřebitelných psů. Správné naplánování honu (místa a počtu lečí, jejich obestavení atd.) je základem úspěchu. Myslivecký hospodář musí mít na paměti legislativní omezení, že ve stejném roce a na stejném pozemku smíme lovit zajíce jen jedenkrát a bažanta dvakrát. Velice moudré je ponechat část honitby jako „komoru“.
Kromě honů máme v říjnu množství loveckých příležitostí individuálními způsoby lovu. Začíná říje daňčí zvěře a končí říje jelení zvěře. Kromě lovu trofejových jedinců pokračujeme také v průběrném odlovu samičí a mladé zvěře (srnčí, jelení, mufloní, daňčí). Zejména u holé srnčí bychom měli mít na konci října splněno minimálně 60 procent plánu. V listopadu a prosinci se již světelná část dne výrazně zkracuje, počasí se horší a provedení důkladného průběrného odlovu je v těchto měsících složitější. 
Pokud jsme to nestihli v předchozích měsících, dokončíme v říjnu opravu a přemístění mysliveckých zařízení. Spárkatou zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými krmivy, aby si vytvořila důležité tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do oborohů seno a založíme jej do krmelců. Postačí menší množství, aby se zbytečně neznehodnotilo, pokud jej zvěř ještě nebere. V solnících doplníme sůl. Zintenzívníme přikrmování drobné zvěře. Bažantům předkládáme krmivo nejen do zásypů, ale také volně v místech, kde se vyskytují a kde je chceme udržet.
Z políček sklízíme okopaniny, které uskladníme ve sklepě či krechtu. Pokud se nám podaří sehnat pro zvěř atraktivní cukrovku, předkládejme ji v menším množství.
Myslivecký hospodář se věnuje důkladné přípravě společných lovů, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek, evidenci o ulovené zvěři a orgánu státní správy podává hlášení o průběhu lovu a plnění plánu.
RNDr. Jiří ZBOŘIL
 

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.10 so Igor   Naplánovat organizaci honů na drobnou zvěř  
2.10 ne Olívie   Zhotovit koroptví boudy  
3.10 po Bohumil      
4.10 út František   Nejstarší srnci shazují paroží  
5.10 st Eliška   Padají kaštany  
6.10 čt Hanuš   Přilétá husa polní  
7.10 Justýna      
8.10 so Věra   Sklízí se vodnice, topinambur a tuřín  
9.10 ne Štefan   Kvetou ocúny  
10.10 po Marina   Jeleni a srnčí přebarvují do zimní srsti  
11.10 út Andrej   Končí jelení říje  
12.10 st Marcel      
13.10 čt Renáta      
14.10 Agáta Světový den normalizace, Zaplatit zálohu na silniční daň za III. čtvrtletí    
15.10 so Tereza      
16.10 ne Havel      
17.10 po Hedvika   Přilétají havrani  
18.10 út Lukáš   Přitahují kvíčaly a cvrčaly  
19.10 st Michaela      
20.10 čt Vendelín      
21.10 Brigita      
22.10 so Sabina   Starší srnci shazují paroží  
23.10 ne Teodor     Slunce vstupuje do znamení Štíra ve 20.30 SELČ
24.10 po Nina   Probíhá daňčí říje  
25.10 út Beáta      
26.10 st Erik   Odeslat pozvánky na hony  
27.10 čt Šarlota/Zoe      
28.10 Vznik samostatného Československého státu (1918)      
29.10 so Silvie      
30.10 ne Tadeáš   Odlétá špaček Konec letního času
31.10 po Štěpánka Světový den spoření, Den UNICEF, Vychází Myslivost 11/2011 Začíná říje jelena siky