Červen v honitbě

6

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a působení negativních antropických faktorů.

Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a stráž ochrany přírody by se v tomto období více než kdy jindy měli věnovat ochraně našeho národního bohatství. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídit zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí.

V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které představují v daném období pro zvěř ideální krytové a klidové stávaniště. I když jsou vlastníci popřípadě nájemci honebních pozemků podle § 10 ods. 3 písmene a) povinni s předstihem oznámit kosení pícnin, je velmi vhodné kontaktovat nájemce těchto pozemků a ve spolupráci s nimi učinit maximum opatření vedoucích k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik typů plašičů – od zvukových, přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře. Pokud ke škodě dojde, je bezesporu dobré se domluvit a dojít ke konsenzu. Uvědomme si, že v příštích měsících budou dozrávat polní kultury, na kterých naopak zvěř (především černá) napáchá citelné škody a loajalita námi prokázaná dříve se nám mnohonásobně vrátí. Pokud již hovoříme o škodách způsobených zvěří, tak pro připomenutí: majitelé lesa vyčíslují škody do 20. června. Celý proces je legislativně řízen vyhláškou MZe č. 55/1999 Sb. Je vhodné, aby majitel lesa při kvalifikaci a kvantifikaci škod přizval zástupce uživatele honitby. Škody na zemědělských porostech jsou kvantifikovány a uplatňovány do 20 dnů od doby, kdy škoda prokazatelně vznikla.

Červen můžeme využít k přípravě kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina. Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální pozornost.

Co se vlastního lovu týče, pokračujeme v lovu průběrných srnců I. věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, kteří jsou do chovu nežádoucí a nechceme, aby se nám dostali do říje. Dále se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů zvěře, především lišky obecné a toulavých psů a koček (v souladu se zákonem o myslivosti).

Myslivecký hospodář vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření a podává hlášení orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby. Místní organizace mohou využít měsíc myslivosti k vhodné propagaci – organizovat besídky pro školáky, připravit letáky či nástěnky s tematikou myslivosti a ochrany přírody.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.6 st Laura   Začíná Červen - měsíc myslivosti  
2.6 čt Jarmila      
3.6 Tamara      
4.6 so Dalibor      
5.6 ne Dobroslav      
6.6 po Norbert   Líhnutí bažantíků a koroptví  
7.6 út Iveta      
8.6 st Medard   Jelení laně kladou kolouchy  
9.6 čt Stanislava   Kvetou jeřáby  
10.6 Gita      
11.6 so Bruno   Hnízdí ostříž lesní  
12.6 ne Antonie   Začít s přípravou letníny  
13.6 po Antonín      
14.6 út Roland   Kvete bez černý  
15.6 st Vít Světový den proti násilí na seniorech, Pololetní a čtvrtletní záloha na daň z příjmů Hřivnáči se chystají na druhé hnízdění  
16.6 čt Zbyněk   Kvete kaštanovník jedlý  
17.6 Adolf   Hnízdí žluva hajní  
18.6 so Milan   Hnízdění většiny našich pěvců  
19.6 ne Leoš   Hnízdí včelojed lesní  
20.6 po Květa      
21.6 út Alois     Slunce vstupuje do znamení Raka v 19.16 SELČ.
22.6 st Pavla     Začátek astronomického léta. Letní slunovrat.
23.6 čt Zdeňka   Začíná páření medvědů  
24.6 Jan Světový den osteoporózy, Daňové přiznání DPH za květen    
25.6 so Ivan   Sečeme maliník a kopřivy na letninu  
26.6 ne Adriana      
27.6 po Ladislav Světový den rybářství, Světový den sdělovacích prostředků, Den politických vězňů ČR, Vychází Myslivost 7/2011    
28.6 út Lubomír      
29.6 st Petr a Pavel   Kvetou lípy  
30.6 čt Šárka Den ozbrojených sil ČR, Přiznání k dani z příjmů za rok 2010, splatnost 2. splátky daně z nemovitostí Starší jeleni vytloukají paroží