Duben v honitbě

4

Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s obecními úřady. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Obecní úřad může dočasně omezit vstup do stanovené části honitby.

Loveckých příležitostí je minimálně, lovíme jen celoročně nehájení druhy zvěře, tzn. lišku obecnou a černou zvěř do stáří dvou let. O co méně se věnujeme lovu, o to více však máme práce v honitbě.

Zvěř postupně přestala navštěvovat myslivecké zařízení, ze kterých odstraníme zbytky starého krmiva a provedeme jejich asanaci. Nezbytná je rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré desinfekční účinky má UV složka slunečního svitu, proto u menších zařízení postačí jejich přemístěný o několik metrů jinam. Nezapomínejme rovněž na asanaci vnadišť pro černou zvěř, na nichž se může nacházet větší množství znehodnoceného krmiva. Rozhodně není dobrou vizitkou uživatele honitby, když se v dubnu nachází v revíru hnijící a plesnivějící zbytky organické hmoty. Pokud se krmeliště pro černou využívá k celoročnímu přikrmování, je samozřejmé je vyčistit a následně předkládat raději pravidelně a menší množství kvalitního krmiva.

V dubnu, před rychle se blížícím začátkem doby lovu srnců, je nezbytné provést revizi a výstavbu loveckých zařízení. Stará a nepoužívaná zařízení raději úplně odstraníme. Ta, která jsou ve špatném stavu opravíme a na vhodných místech vybudujeme nová zařízení, samozřejmě po řádném projednání s majitelem pozemku, na němž plánujeme výstavbu. Špatný stav mysliveckých zařízení a jejich nedobrý vzhled nedělají dobrou vizitku naší myslivosti.

Myslivecký hospodář má v dubnu spoustu úkolů. Po sčítání zvěře vypracuje do 25.4. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (Mysl1), Plán péče o zvěř (Mysl 4) a Plán počtu lovecky upotřebitelných psů (Mysl 6). Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli k vyjádření (schválení) a následně zašle místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.

Minulý měsíc byla zveřejněna dotační pravidla pro myslivost na rok 2009. Kromě příspěvku na komorování koroptví, jenž byl vypuštěn, se zásadně neliší od předešlého roku. Využijme nabízených finančních prostředků a podle místních podmínek posuďme, které z nabízených titulů můžeme efektivně využít. Žádosti se mohou již v dubnu podávat na příslušný odbor životního prostředí Krajského úřadu.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.4 Hugo   Kvete blatouch bahenní  
2.4 so Erika      
3.4 ne Richard   Začíná tok tetřeva  
4.4 po Ivana   Probíhá tok jeřábka  
5.4 út Miroslava      
6.4 st Vendula   Hnízdí straka obecná, tok tetřívka  
7.4 čt Heřman   Přihlásit psy na svod a ZV  
8.4 Emanuel   Hnízdí sojka obecná  
9.4 so Dušan   Hnízdí lyska černá  
10.4 ne Darja   Vyčistit a dezinfikovat krmelce a krmná zařízení  
11.4 po Izabela   Hnízdí lžičák pestrý  
12.4 út Julius   Hnízdí čírka modrá a obecná  
13.4 st Aleš   Přilétá kukačka obecná  
14.4 čt Vincenc   Hnízdí sluka lesní  
15.4 Anastázie      
16.4 so Irena   Kvetou břízy  
17.4 ne Rudolf   Nejmladší jeleni shazují paroží  
18.4 po Valérie   Hnízdí bažant obecný  
19.4 út Rostislav   Středně staří srnci vytloukají paroží  
20.4 st Marcela     Slunce vstupuje do znamení Býka ve 12.17 SELČ
21.4 čt Alexandra   Probíhá kaňkování tchořů  
22.4 Evženie Den Země, Slavnost stromů, Daňové přiznání DPH za březen, souhrnné hlášení za I. Čtvrtletí Hnízdí jestřáb a káně lesní  
23.4 so Vojtěch   Hnízdí kopřivka obecná  
24.4 ne Jiří   Kvetou javory a habr  
25.4 po Marek      
26.4 út Oto Světový den duševního vlastnictví, Vychází Myslivost 5/2011 Kvetou prvosenky  
27.4 st Jaroslav   Daňci shazují paroží  
28.4 čt Vlastislav      
29.4 Robert Mezinárodní den proti hluku, Mezinárodní den tance, Světový den imunologie, Zaplacení povinného úrazového pojištění za zaměstanance Hnízdí holub hřivnáč  
30.4 so Blahoslav   Zkontrolovat stav posedů a kazatelen