Leden v honitbě

1

Leden by měl být především měsícem péče o zvěř. Dbejme na to, aby spárkaté zvěř měla v krmelcích vždy dostatek čerstvého a kvalitního sena. Jistě víme, že zažívací trakt přežvýkavců je v lednu již v období „odpočinku“, proto jej nemůžeme zatěžovat velkým množstvím energeticky bohatého jadrného krmiva. Samozřejmě, že zvěři předložíme jádro, avšak menší množství a pravidelně. Ideální je dietetický oves, specielně vyrobené granule, popřípadě obiloviny smíchané s plevami. Dužnaté krmiva (krmnou řepu, cukrovku, mrkev, kapustu, jablka atd.) nabídneme v tomto období zvěři jen v takových množstvích, aby je byla schopná v krátké doně zkonzumovat. Rovněž zkontrolujeme stav lizu ve slaniscích.

Zajícům podáváme do krmelců seno a dužnatá krmiva. Otýpky sena můžeme zajícům rovněž vázat ke stromům či keřům. Při větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy).

Bažantům smícháme v zásypech jadrná krmiva s plevami nebo pozadkem. Koroptvím sypeme jadrné krmivo do koroptvích bud nebo do jižně exponovaných křovisek, kde se zdržují.

Co se týká vlastního lovu v lednu, máme možnost dokončit plán lovu jelena lesního a siky japonského. Myslím si však, že co se nestihlo do konce roku, začátkem ledna nedoženeme. Možná co do počtu, ale určitě ne co do kvality. Navíc je lov samičí zvěře v tomto období nevhodný a neetický a to vzhledem ke stadiu gravidity samic a stupni vývoje embrya.

V lednu bychom měli, kromě výše zmíněné péče o zvěř, věnovat veškeré úsilí lovu černé zvěře a to zejména individuálními způsoby. Společné lovy použijeme (samozřejmě po řádném obeznání lečí) jen v těch případech, že již nejsme schopni populaci jinak regulovat. O černé zvěři a její populační explozi se napsalo již mnoho. Ale neberme to na lehkou váhu. Vím, že většina z nás je ráda, že je černé zvěře dostatek. Je celoroční příležitostí k lovu, poskytuje kvalitní zvěřinu, což se následně pozitivně projeví také ekonomicky. Ale pozor, reprodukční schopnost černé zvěře v dnešní krajině je neuvěřitelná. Základním pravidlem populační ekologie je: „čím je populace větší, tím větší jsou její početností výkyvy“. A populace černé zvěře je velká! Toto pravidlo jasně dokumentují data úlovků z minulých let. Pro připomenutí, v roce 2006 se v ČR ulovilo necelých 60 000 ks, v roce 2007 (po příznivé zimě) 121 000, což je meziroční nárůst o 100 %. Ani nechci domýšlet k jakému číslu se můžeme dostat v roce 2008...

Kdykoliv se nad tímto tématem zamýšlím, vzpomenu si na výrok našeho předního zoologa profesora J. Komárka v meziválečném období, v němž stojí „Bohužel je toto nádherné lovné zvíře v našich hustě obydlených zemích těsně před svým vymřením.“ Mýlil se. Proto neberme, prosím, situaci s černou zvěří jako ohrané a medializované klišé, ale jako reálný negativní stav, který musíme každý svým přičiněním zlepšit.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.1 so Nový rok      
2.1 ne Karina      
3.1 po Radmila      
4.1 út Diana      
5.1 st Dalimil      
6.1 čt Tři králové      
7.1 Vilma   Končí chrutí divokých prasat  
8.1 so Čestmír      
9.1 ne Vladan      
10.1 po Břetislav      
11.1 út Bohdana      
12.1 st Pravoslav      
13.1 čt Edita   Začíná kaňkování lišek  
14.1 Radovan      
15.1 so Alice   První zpěv sýkory koňadry  
16.1 ne Ctirad   Začíná kvést čemeřice  
17.1 po Drahoslav      
18.1 út Vladislav      
19.1 st Doubravka   Hnízdí křivka obecná  
20.1 čt Ilona      
21.1 Běla      
22.1 so Slavomír   Připravit výroční schůze MS  
23.1 ne Zdeněk      
24.1 po Milena   Začíná honcování zajíců  
25.1 út Miloš      
26.1 st Zora      
27.1 čt Ingrid   Začíná houkat výr  
28.1 Otýlie      
29.1 so Zdislava      
30.1 ne Robin      
31.1 po Marika Světový den pomoci malomocným, Podání daňového přiznání k dani z nemovitostí a silniční dani za rok 2010, vychází Myslivost 2/2011